Werkwijze

Alle leerlingen van de Pijler, de Clipper en de Wissel, kunnen zich met toestemming van ouders inschrijven voor een Brede School activiteit. Het blok start waarin Brede Schoolactiviteiten wordt aangeboden start na de herfstvakantie en loopt door tot en met de meivakantie.

Hoe ontvang ik informatie?

Alle ouders waarvan het mailadres bekend is op school, ontvangen per mail infomatie over het programma met een korte uitleg over de verschillende activiteiten. Tevesn wordt de informatie over de Brede School gecommuniceerd via de nieuwsupdate en is terug te lezen op de nieuwspagina van de website. Ouders die thuis geen gebruik maken van internet, kunnen deze informatie bij de conciërge op school opvragen.

 

Hoe schrijf ik in?

Voordat er een keuze wordt gemaakt, is het belangrijk de activiteiteninformatie goed door te nemen met uw kind(eren). Dit voorkomt teleurstelling achteraf.
Inschrijven kan via het digitale inschrijfformulier op de website van de Pijler (te downloaden rechts in het menu) te leveren bij de conciërge op school of bij de leerkracht in de klas.
Een e-mail verzenden naar bredeschool@declipper.nl met de gevraagde informatie volstaat evengoed.

 

Selectie

Alle plekken worden gedeeld met de leerlingen van de drie deelnemende scholen. 15 leerlingen per activiteit betekent in het geval van drie scholen 15/3 = 5 leerlingen per school per activiteit.
In de realiteit werkt het niet altijd zo uit omdat een bepaalde activiteit bij de ene school soms populairder is dan bij een andere school of omdat het indelingtechnich anders beter uit komt.

Om zoveel mogelijk leerlingen plek te kunnen bieden binnen onze Brede School, wordt bijgehouden welke leerlingen hebben meegedaan aan een activiteit. Bij de selectie van het tweede blok, krijgen kinderen die in het eerste blok nog niet hebben meegedaan voorrang.

 

Bevestiging deelname

Ouders van kinderen die ingedeeld zijn voor een activiteit ontvangen per e-mail bericht over de plaatsing, behalve als er geen e-mail bekend is. Deze ouders ontvangen de informatie op en andere manier.

Afmelden

We verwachten dat leerlingen elke week meedoen als ze zijn ingedeeld voor een activiteit.
Mocht het een keer toch niet lukken, dan horen we het graag (bredeschool@declipper.nl).

 

Afsluiting

Aan het eind van een blok worden de meeste activiteiten  met ouders feestelijk afgesloten.
Per activiteit werkt dit anders. Van de betreffende vakdocent ontvangen ouders bericht over

 

BSO's  

Kinderen die na schooltijd naar een BSO gaan kunnen zich ook inschrijven voor een Brede School activiteit. Omdat sommige locaties iets verder zijn, is er afgesproken dat BSO MAX en BSO Bimbola kinderen brengen naar en halen van de volgende locaties: de kleine Pijler, de Wissel, de Clipper en de gymzaal naast de Wissel.

 

Eten en drinken

Het is toegestaan eten en drinken mee te nemen naar een activiteit. Let wel, geen chips of snoep.
Aan het begin van de les of op een moment tussendoor wordt er gelegenheid geboden iets te eten en/of te drinken.