Nieuws

01 november 2018

De tijd van waarschuwen is voorbij

Ondanks de herhaalde berichten over het parkeren rondom de scholen, levert foutief parkeren tijdens het brengen en halen van de leerlingen van de Pijler, nog steeds problemen op.

De tijd van waarschuwen is voorbij
De maat is vol en helaas is het zover gekomen dat de politie rondom de grote- en de kleine Pijler vandaag vijf bekeuringen heeft uitgeschreven.


De politie zet haar werkzaamheden de komende tijd voort en zal steekproefsgewijs blijven controleren op het handhaven van het parkeerbeleid. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. We vragen wederom om uw medewerking.