Nieuws

14 maart 2019

Eindtoets groep 8

Sinds 2014 is het maken van een Eindtoets in groep 8 verplicht. Wij hebben tot nu toe altijd de Centrale Eindtoets afgenomen.

Eindtoets groep 8
Met ingang van dit schooljaar stappen wij over op de IEP Eindtoets.
IEP staat voor Inzicht Eigen Profiel. Wij zijn van mening dat de IEP Eindtoets beter aansluit bij onze leerlingen en ze hierdoor beter kunnen laten zien wat ze in zich hebben.

 

De IEP Eindtoets is een papieren toets en wordt op 2 ochtenden (16 en 17 april 2019), van elk maximaal 2 uur afgenomen. De opgaven lopen op in moeilijkheidsgraad. Zo kan elke leerling succeservaringen opdoen en met vertrouwen de toets maken. Daarnaast sluit de toets beter aan bij de belevingswereld van de kinderen, gekeken naar de teksten en afbeeldingen die gebruikt worden. En ten slotte werken de kinderen in de toetsboekjes en niet op een apart antwoordblad.

 

Meer informatie over de IEP toets, kun u lezen in de speciale ouderbrochure