Nieuws

23 mei 2019

Even voorstellen - Birgül Atas

Onze schoolmaatschappelijk werker, Rubelto Baker, gaat ons verlaten. Hij gaat na dit schooljaar genieten van zijn pensioen. Birgül Atas zal zijn taken opvolgen. Hieronder stelt zij zich aan u voor.

Even voorstellen - Birgül Atas
Beste ouders,

Via deze nieuwsbrief wil ik mij graag even aan u voorstellen. Ik ben Birgül Atas, schoolmaatschappelijk werker (smw-er).

Ik werk al 17 jaar met veel plezier als smw-er en heb in de afgelopen jaren in verschillen de wijken op verschillende scholen gewerkt.

Als schoolmaatschappelijk werker ben ik op school om de intern begeleider en de leerkracht te ondersteunen bij zorgen over leerlingen op sociaal-emotioneel gebied. Ik kijk en denk mee over de mogelijkheden binnen de school en verwijs waar nodig naar externe partijen.

De smw-er is er, natuurlijk ook, ter ondersteuning van ouders en leerlingen. Ouders kunnen bij mij terecht als zij vragen of zorgen hebben over alle zaken die invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. Dat kan gaan van financiële zorgen of scheiding naar vragen over onzekerheid of boosheid van het kind. Ik neem altijd eerst contact op met de ouder(s) en doe niks zonder toestemming van ouders. Samen wordt er gekeken naar een passende oplossing.

Voor de oudere kinderen uit de bovenbouw, kan ik een ondersteunede rol spelen door met de kinderen zelf in gesprek te gaan. Dit ook uiteraard alleen met toestemming van de ouder(s) en als het kind dit zelf ook prettig vindt.

U kunt met mij in contact komen via de leerkracht of de intern begeleider, maar u mag ook direct contact met mij opnemen. Ik ben op dinsdag van 8.00 tot 17.00 uur en woensdag ochtend aanwezig bij de Pijler, u bent van harte welkom om even binnen te lopen, anders ben ik bereikbaar op 06-24920083 of via birgul.atas@smwr-rijnmond.nl

 

Met vriendelijke groeten,

Birgül Atas