Nieuws

31 januari 2019

Inspectiebezoek 25 januari

Vrijdag 25 januari bracht de heer Joustra, rijksinspecteur voor het basisonderwijs, een bezoek aan de school.

Inspectiebezoek 25 januari
Hij heeft de kwaliteit van de school onderzocht. Daarvoor heeft hij in een aantal klassen gekeken, heeft documenten onderzocht en gesprekken gevoerd met leerlingen, collega’s, de intern begeleiders en de directie.
Voor iedereen was het spannend. Bij het eindgesprek was ook het bestuur aanwezig.

De heer Joustra heeft geconstateerd dat het onderwijs op de Pijler van ruim voldoende kwaliteit is. In potentie kan de school uitgroeien naar het oordeel goed.

De heer Joustra was onder de indruk van de rust en de sfeer binnen de school. “De school is groot maar zo voelt het absoluut niet”.  De leerkrachten hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. Ook onze adviezen naar het voortgezet onderwijs zijn ruim voldoende beoordeeld.

U begrijpt dat wij vrijdagmiddag nog een klein feestje met elkaar gevierd hebben.