Nieuws

02 september 2018

MR zoekt nieuw ouderlid

Met de start van het nieuwe schooljaar is er binnen de MR nog minimaal één ouderplek vacant.

MR zoekt nieuw ouderlid
Geïnteresseerde ouders van zowel de kleine als de grote Pijler, die een bijdrage willen leveren aan school- en beleidsmatige zaken, nodigen we van harte uit om zich kandidaat te stellen.

 

Een korte motivatie via de mail volstaat: mr@obsdepijler.nl. Bij twee of meer aanmeldingen zal er een verkiezing plaatsvinden.

 

Voor meer informatie over de MR, klik hier. Je kan natuurlijk ook altijd een van de zittende MR-leden aanschieten.