Nieuws

29 november 2018

Nieuws vanuit de MR

De MR vormt een belangrijke gesprekspartner voor de school en het bestuur. Minimaal één keer per maand komen MR en directie samen om onderwijszaken te bespreken.

Nieuws vanuit de MR
Dit schooljaar is er een nieuwe samenstelling van MR leden. Renée van Lier (vader van Zeyn en Yuno) is verkozen tot voorzitter. Jos Verouden, leerkracht van de Piranha's, is verkozen tot secretaris en er is een nieuw lid benoemd: Carlein Koppejan (moeder van Puck en Keet). Carlein kon benoemd worden zonder verkiezingen omdat zij de enige kandidaat was. Wij wensen hen veel succes in de MR.

Klik op deze link voor meer informatie over de MR.