Nieuws

25 januari 2019

Ondersteuningsplanraad Rotterdam

Van 4 t/m 22 maart vinden de verkiezingen voor de Ondersteuningsplanraad (OPR) van PPO Rotterdam plaats.

Ondersteuningsplanraad Rotterdam
Zoals iedere school een Medezeggenschapsraad heeft, heeft ook het samenwerkingsverband passend onderwijs hier in de stad een medezeggenschapsorgaan,
de Ondersteuningsplanraad.

De OPR bestaat uit zeven ouders en zeven personeelsleden uit het Rotterdamse basisonderwijs. Belangrijkste taak van de OPR binnen het samenwerkingsverband is het meedenken over en instemmen met het Ondersteuningsplan. Dit is de strategische koers van het samenwerkingsverband, waarin alle aangesloten 21 schoolbesturen met elkaar afspraken maken over hoe vorm te geven aan passend onderwijs in onze stad.

Er zijn momenteel een aantal vacatures in de OPR en daarom worden er verkiezingen georganiseerd.
Alle ouders met een kind in het basisonderwijs in Rotterdam en alle personeelsleden (leerkrachten, maar ook IB-ers of onderwijsassistenten) die werkzaam zijn op een basisschool in Rotterdam kunnen zich hiervoor kandidaat stellen (je hoeft dus niet in de MR van een school te zitten om je kandidaat te stellen, dit mag uiteraard wel). Wanneer alle kandidaten bekend zijn, zijn het wel de MR-leden van alle Rotterdamse basisscholen die een stem uit mogen brengen.

Interesse? Klik hier voor meer informatie en hier voor de poster.