Nieuws

16 oktober 2018

Ouderbijdrage

Om ook dit jaar weer een mooi programma voor alle kinderen te kunnen realiseren verzoeken wij u, als u dat al niet heeft gedaan, per ommegaande het ouderbijdrage bedrag van EUR 60,- (per kind) over te maken.

Ouderbijdrage
Het rekeningnummer is: 
NL12INGB0007227371, t.n.v. Ouderraad OBS De Pijler. Vermeld a.u.b. de naam en de groep van uw kind!
U kunt het bedrag eventueel ook in twee termijnen betalen. Indien het voor u niet mogelijk/lastig is de ouderbijdrage te betalen, verzoeken wij u contact op te nemen met Marianne Geelhoed-Huige, penningmeester van de ouderraad (OR). Samen met haar kunt u in gesprek gaan over een mogelijke oplossing.
U kunt contact met haar opnemen via mgeelhoed79@icloud.com .