Nieuws

13 december 2018

Reminder betaling ouderbijdrage

Mocht u de betaling van de ouderbijdrage u ontschoten zijn. Dan geven we u hierbij een reminder.

Reminder betaling ouderbijdrage
Het geld van de ouderbijdrage zet de school o.a. in voor de sint- en kerstvieringen, de schoolreis, de sportdag en de vervoerskosten naar speciale activiteiten.

U kunt het bedrag van de ouderbijdrage overmaken via rekeningnummer: 
NL12INGB0007227371, t.n.v. Ouderraad OBS De Pijler. Vermeld a.u.b. de naam en de groep van uw kind! U kunt het bedrag eventueel ook in twee termijnen betalen.

Indien het voor u niet mogelijk/lastig is de ouderbijdrage te betalen, verzoeken wij u contact op te nemen met Marianne Geelhoed-Huige, penningmeester van de ouderraad (OR). Samen met haar kunt u in gesprek gaan over een mogelijke oplossing. U kunt contact met haar opnemen via mgeelhoed79@icloud.com .