Nieuws

10 april 2019

Studiedag & Hemelvaart

Donderdag 30 mei is het Hemelvaartsdag. We zijn dan vrij en de school is gesloten.

Studiedag & Hemelvaart
De vrijdag hieropvolgend, 31 mei, is de school eveneneens gesloten.

De dag ervoor, woensdag 29 mei, is er een studiedag. Ook dan zijn de leerlingen vrij.
Deze dag is later toegevoegd aan onze jaarplanning en staat om die reden niet vermeld in de schoolgids 2018-2019.

 

De volgende studiedag is woensdag 12 juni. Deze stond wel in de schoolgids vermeld, maar nog niet in de kalender op de website. Dit is inmiddels aangepast.