Nieuws

16 mei 2019

Suikerfeest vrij?

Binnenkort vindt er, opvolgend aan de Ramadan, het islamitische Suikerfeest plaats. Voor kinderen die deelnemen aan het Suikerfeest kan er één dag verlof worden aangevraagd

Suikerfeest vrij?
Het verlof vindt plaats op dinsdag 4 juni of woensdag 5 juni. Dit verlof dient aangevraagd te worden bij de leerkracht van uw kind(eren).

 

Niet vragen = geen toestemming en wordt geregistreerd als ongeoorloofd verzuim.