Nieuws

05 juni 2019

Vrijwilligers gezocht voor de Avond4daagse

Om er weer een succes van te maken, is de organisatie van de Avond4daagse op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Een Avond4daagse kan immers niet zonder deze hulp. Voor kinderen is het bovendien heel leuk als zij jullie teamleden of hun ouders tegenkomen als vrijwilliger tijdens de Avond4daagse.

Vrijwilligers gezocht voor de Avond4daagse
Er wordt nog gezocht naar vrijwilligers om in zetten als verkeersregelaar, knipper van de startbewijzen halverwege de route of medewerker op het startbureau. Als van ieder deelnemend kind één ouder tenminste één avond helpt, is de organisatie rond. Iemand mag uiteraard ook meerdere avonden helpen. Hoe meer, hoe beter!
 
 
Via de link Aanmeldformulier vrijwilligers Avond4daagse Kop van Zuid | Feijenoord 2019 kom je bij het aanmeldformulier voor vrijwilligers. Hierop kan worden aangegeven op welke van de vier avonden iemand kan helpen en voor welke rol(len) hij/zij dan beschikbaar is.

Aanmelden kan vóór 15 juni 2019, zodat tijdig kan worden geïnventariseerd of er voldoende hulp is. Alvast heel veel dank en een sportieve groet namens de organisatie van de Avond4daagse Kop van Zuid/Feijenoord.