Overblijf

Alle kinderen kunnen op school overblijven. Juf Paula organiseert dit samen met een groot aantal vrijwillige overblijfouders. Ieder schooljaar volgen zij hiervoor een speciale cursus. De overblijfouders ontvangen een vergoeding van € 10, - per keer dat zij de overblijf regelen.

Wilt u kennismaken met de overblijfouders? U mag best eens binnenlopen tijdens het overblijven. Zij zullen ook op de algemene informatieavond aanwezig zijn om zich aan u voor te stellen.

Uw kind moet zelf brood, drinken en fruit meenemen. Blikjes frisdrank, chips en snoep zijn niet toegestaan. De overblijfouders stimuleren de kinderen hun boterhammen op te eten, maar zij zullen dit echter niet verplichten. Het kan dus voorkomen dat uw kind niet alles heeft opgegeten.

Groep              Overblijftijd                Overblijfdagen

Grote Pijler          12.00 - 13.00                    maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Kleine Pijler         12.15 - 13.15                    maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag


Betaling

Kinderen die regelmatig overblijven kunnen gebruikmaken van 2 mogelijkheden. U kunt kiezen voor het betalen van een vast bedrag per kind per jaar. Maar u kunt ook gebruikmaken van een strippenkaart waarmee uw kind 14 x kan overblijven. Als uw kind maar heel af en toe overblijft, kan dat voor € 2,- per keer. Zijn er meer dan twee kinderen in het gezin die gebruikmaken van de overblijf? Dan is er korting!

 

Kosten overblijf

Jaarbetaling    groep 1 t/m 8             € 180

Jaarbetaling    vanaf derde kind      € 90

Strippenkaart  14 x overblijven       € 20

Incidenteel      1 x overblijven            € 2

Aan het begin van het schooljaar geven we uw kind een brief mee met uitleg over de overblijfregeling op onze school. Hierin kunt u aangeven op welke manier u wilt betalen. Het jaarbedrag kunt u in 1 keer of in 2 termijnen (oktober en januari) voldoen. Wilt u wel gebruikmaken van de overblijf, maar zijn de kosten een probleem? Komt u dan gerust langs op school en maak dit bespreekbaar.

 

De betaling ontvangen wij bij voorkeur door overmaking op de volgende IBAN rekening:
NL23 INGB 0007 6682 32 op naam van Stichting De Pijler Rotterdam.
Vermeld: overblijf + naam kind.

 

Regels

Ook voor het overblijven gelden duidelijke regels. Kinderen die de regels met regelmaat overtreden, krijgen een brief mee naar huis waarin u over dit gedrag wordt geïnformeerd. Als het negatief gedrag langere tijd aanhoudt, willen wij u persoonlijk spreken en kan de leerling (tijdelijk) worden geschorst.

 

Handboek Overblijven

Wilt u meer informatie over de wijze waarop het overlbijven op de Pijler is georganiseerd? Bekijk het Handboek Overblijven.