Elkaar helpen tijdens de sportdag

De Pijler doet mee!

Naast regulier onderwijs worden er ook sportieve- creatieve-, muzikale en natuuractiviteiten aangeboden op en rondom school. Soms in samenwerking met externe partijen en soms ook na schooltijd.
Zo is er op donderdag de Wijkmuziekschool van de SKVR en vinden er bijna dagelijks Brede School activiteiten plaats.
Onder schooltijd krijgen leerlingen van de Pijler wekelijks gymles en vinden er regelmatig sporttoernooien plaats. Ook is er muziek- drama-, dansles en worden er uitjes georganiseerd naar bijvoorbeeld een museum of theatervoorstelling. Daarnaast is er uitdaging voor meerbegaafde leerlingen in o.a. de vorm van schaaklessen, meerbegaafdheidslessen en multimedialessen.

De groepen 4&5 gaan naar zwemles en de groepen 1 t/m 6 krijgen jaarlijks drie natuurlessen aangeboden bij de Rotterdamse Munt.

De Kinderboekenweek en Loods24 zijn jaarlijks terugkerende projecten.
Meer over deze projecten is terug te vinden in het rechtermenu hiernaast.