Werkwijze

Alle leerlingen van de Pijler en de Clipper, kunnen zich met toestemming van ouders inschrijven voor een Brede School activiteit. Het blok start waarin Brede School activiteiten wordt aangeboden start na de herfstvakantie en loopt door tot en met de meivakantie.

Hoe ontvang ik informatie?

Nadat het activiteitenooster bekend is, wordt deze met ouders gecommuniceerd. In dit bericht staat omschreven hoe u uw kind voor de activiteiten kunt aanmelden. De Brede School organisatie wordt uitgevoerd door een externe partij.

 

Hoe schrijf ik in?

Voordat er een keuze wordt gemaakt, is het belangrijk de activiteiteninformatie goed door te nemen met uw kind(eren). Dit voorkomt teleurstelling achteraf.
Inschrijven kan via een digitale inschrijflink die te vinden is in het nieuwsbericht. 
Een e-mail verzenden naar bredeschool@declipper.nl met de gevraagde informatie volstaat evengoed.

 

Selectie

Alle plekken worden eerlijk verdeeld over de leerlingen van de deelnemende scholen.
In de realiteit werkt het niet altijd zo uit omdat een bepaalde activiteit bij de ene school soms populairder is dan bij een andere school of omdat het indelingtechnich anders beter uit komt.

Om zoveel mogelijk leerlingen plek te kunnen bieden binnen onze Brede School, wordt bijgehouden welke leerlingen hebben meegedaan aan een activiteit. Bij de selectie van het tweede blok, krijgen kinderen die in het eerste blok nog niet hebben meegedaan voorrang.

 

Bevestiging deelname

Ouders van kinderen die ingedeeld zijn voor een activiteit ontvangen per e-mail bericht over de plaatsing, behalve als er geen e-mail bekend is. Deze ouders ontvangen de informatie op en andere manier.

Afmelden

We verwachten dat leerlingen elke week meedoen als ze zijn ingedeeld voor een activiteit.
Mocht het een keer toch niet lukken, dan horen we het graag (bredeschool@declipper.nl).

 

Afsluiting

Aan het eind van een blok worden de meeste activiteiten  met ouders feestelijk afgesloten.
Per activiteit werkt dit anders. Van de betreffende vakdocent ontvangen ouders bericht over

 

BSO's  

Kinderen die na schooltijd naar een BSO gaan kunnen zich ook inschrijven voor een Brede School activiteit. Maak indien uw kind is ingeloot voor een activiteit, afspraken met de BSO over het brengen en halen van uw kind(eren) naar een activiteit.

 

Eten en drinken

Het is toegestaan eten en drinken mee te nemen naar een activiteit. Let wel, geen chips of snoep.
Aan het begin van de les of op een moment tussendoor wordt er gelegenheid geboden iets te eten en/of te drinken.