Nieuws

12 december 2019

Aanmelden broertjes en zusjes schooljaar 20-21

In maart/april voorafgaand aan een nieuw schooljaar, starten we met het proces van plaatsen en indelen van nieuwe leerlingen. In dit geval alweer voor het schooljaar 2020-2021.

Aanmelden broertjes en zusjes schooljaar 20-21
Om verzekerd te zijn van een plek bij ons op school, dienen broertjes en zusjes van huidige leerlingen voor 1 maart 2020 te zijn aangemeld.

Broertjes en zusjes die na deze datum worden aangemeld, dingen net als alle overige inschrijvingen mee voor een plek bij de Pijler en krijgen dan geen voorrang meer.
Dit kan betekenen dat zij op een wachtlijst geplaatst worden met als mogelijk gevolg dat er geen plek meer is. Schrijf uw kind(eren) daarom z.s.m. in en uiterlijk voor 1 maart 2020.


Aanmelden kan middels het hiervoor bestemde formulier.
Het formulier kan digitaal worden ingevuld en verzonden worden naar aanmelding@obsdepijler.nl.