Nieuws

25 september 2020

Bericht vanuit de directie

Afgelopen week ontving u een brief vanuit ons bestuur over de huidige situatie in onderwijsland, maar we willen dit graag ook nog meer vanuit school toelichten. Mocht deze brief u ontgaan zijn, bij deze nog eens.

Bericht vanuit de directie
Na de zomervakantie zijn we allemaal weer vol goede moed gestart aan een nieuw en hopelijk wat rustiger schooljaar, zo ook bij de Pijler.

Het coronavirus zorgde in eerste instantie nog voor een aantal beperkingen (geen catwalk, info avond etc.), maar nu het virus sneller om zich heen grijpt dan we met zijn allen gehoopt hadden, verandert dat de dagelijkse gang van zaken drastisch.

Veel collega’s hebben zich de afgelopen weken conform de richtlijnen moeten laten testen omdat zij veelal milde klachten hadden. 

De drukte bij testlocaties is niemand ontgaan en ook met de ‘voorrangsregeling’ voor onderwijzend personeel is het al zo druk dat de wachttijd oploopt tot 2 à 3 dagen voordat een test afgenomen kan worden en dan nog wachten op de uitslag wat 24 tot 48 uur duurt. Kortom…een collega kan zo een kleine week afwezig zijn en dat belemmert het primaire proces in de groepen in grote mate.

We hebben het de afgelopen weken met veel kunst- en vliegwerk veelal bezet kunnen houden, maar we konden niet voorkomen dat er ook groepen een of twee dagen niet naar school konden. 

Dat is voor iedereen heel vervelend want we weten ook dat we u met een probleem opzadelen wat we natuurlijk niet willen, we proberen de ‘schade’ beperkt te houden.

Deze situatie zal voorlopig niet veranderen dus we vragen uw begrip voor het soms ‘last minute’ melden dat een groep niet kan komen. De afgelopen weken bent u als ouders al zeer flexibel en begripvol geweest, waarvoor dank!

 

We zijn druk bezig een ‘basispakket online’ te regelen als uw kind onverhoopt niet naar school kan zodat er thuis nog wel wat gewerkt kan worden. Andersom geldt dit ook voor kinderen die door een quarantaine situatie ‘verplicht’ thuis moeten blijven omdat een van de huisgenoten besmet is met het virus. 

De huidige situatie is namelijk anders dan in maart/april, toen was iedereen thuis en kon er vanuit huis gewerkt worden en werk verzorgd worden. Nu moet het op twee ‘fronten’ (schoolwerk en thuiswerk) geregeld worden.
We werken er hard aan om dit ‘hybride’ onderwijs zo goed mogelijk te organiseren zodat we makkelijk kunnen overschakelen.

In de afgelopen nieuwsbrieven hebben we aangegeven dat we met elkaar alert moeten zijn en blijven op de geldende regels om het virus niet de kans te geven makkelijk om zich heen te grijpen. Zorg dat u buiten de school voldoende afstand van elkaar blijft houden en het is niet gastvrij, maar u kunt niet zomaar de school binnen lopen. Dit moet echt op afspraak of anders even op een plek buiten de school waar ruimte is. 

Voor nu….blijf gezond!