Nieuws

26 november 2020

Betalingen ouderbijdrage

Op 6 oktober hebben ouders van leerlingen van de Pijler een factuur ontvangen voor de ouderbijdrage 2020-2021 via WisCollect. Op dit moment heeft iets meer dan een kwart van alle gefactureerde ouders de ouderbijdrage voldaan. Dat is nog niet heel veel.

Betalingen ouderbijdrage

Daarom bij deze het verzoek aan ouders die nog niet betaald hebben, dit alsnog te doen.

De ouderbijdrage is een vrijwillige maar niet vrijblijvende bijdrage die wordt beheerd door de ouderraad van school waar alle leerlingen van de Pijler van profiteren.
 
Het geld wordt onder andere ingezet voor het vervoer van en naar culturele, sportieve en educatieve activiteiten, sint traktaties, schoenattenties en cadeautjes voor de groepen 1 t/m 4, de organisatie van het kerstontbijt,
de schoolreis en nog veel meer. Zonder de ouderbijdrage kan de school deze activiteiten niet organiseren.

Veel dank aan alle ouders die de bijdrage al hebben voldaan en extra dank aan die ouders die meer hebben betaald dan gefactureerd is. Dankzij jullie bijdrage kunnen we vooralsnog het programma bekostigen.

Hoe kunt u betalen?
Het (termijn)bedrag voor de ouderbijdrage kunt u voldoen via een iDEAL-betaling vanuit WisCollect.
Wilt u het bedrag liever zelf overmaken, dan kan dit op rekening: NL88 RABO 0119 5188 64 t.n.v. Stichting BOOR inzake OBS de Pijler. Vermeld hierbij altijd: ouderbijdrage + voor- en achternaam van het kind.

Ouders van leerlingen die later in het jaar zijn ingestroomd, ontvangen binnenkort een factuur. Deze wordt verzonden via WisCollect. Houdt hiervoor uw mail in de gaten. Soms kan het voorkomen dat de mail in uw spam / postvak ongewenst terecht komt, het is goed deze map regelmatig te controleren op mail.

U kunt de ouderbijdrage niet betalen?
De school houdt uiteraard rekening met die groep ouders voor wie de ouderbijdrage een groot bedrag is. Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen, vinden altijd een luisterend oor bij de directie. Afhankelijk van uw situatie wordt de ouderbijdrage kwijtgescholden of wordt er een bedrag en een betalingsregeling afgesproken. Helaas komen ouders niet of pas veel te laat langs.
Laat het ons s.v.p. weten wanneer u de ouderbijdrage niet kunt betalen. We zoeken dan samen naar een oplossing. Bij een minimum inkomen zijn er mogelijkheden via stichtingen om (een deel van) de ouderbijdrage te bekostigen. Deze aanvragen gaan via Birgül Atas, batas@obsdepijler.nl , onze schoolmaatschappelijk werker.

 

Laten we er met elkaar voor alle leerlingen weer een mooi schooljaar van maken!