Nieuws

15 december 2020

Betalingen overblijf

De meeste leerlingen van de Pijler blijven over vanaf het begin van het schooljaar. Sommige leerlingen stromen later in het jaar in, bijvoorbeeld omdat een leerling dan pas vier jaar wordt of omdat een leerling tussendoor van school is overgestapt

Betalingen overblijf
Aan de ouders van de eerste groep leerlingen is aan het begin van het schooljaar een brief gestuurd waarop zij konden aangeven of zij voor hun kind(eren) gebruik willen maken van de overblijf, met betalingswijze middels een jaarbetaling, strippenkaart of losse betaling.

Ouders die kenbaar hebben gemaakt gebruik te maken van een jaarbetaling hebben
inmiddels brief hierover ontvangen en een groot deel hiervan is ook al betaald. 


Ouders die nog geen betaling hebben voldaan, ontvangen in januari een herinnering.

Ouders die hebben gekozen voor een deelbetaling, ontvangen in januari een brief inzake het betalen van het tweede deel.

Ouders van leerlingen die later in het jaar zijn ingestroomd, ontvangen in januari een brief met informatie over het overblijven en de betaling hiervan.
Omdat deze leerlingen later in jaar zijn ingestroomd, krijgen ouders een korting op het jaarbedrag.
Deze ouders ontvangen een brief met aangepast bedrag.

Op het moment is de overblijf zo geregeld dat leerlingen gewoon van start kunnen gaan met overblijven op de eerste schooldag. Via een leerlingenlijst, welke achteraf wordt bekeken, ontvangen ouders een brief over de betaling.
In de toekomst willen we deze informatie graag vooraf weten. Dat kan door en mail te sturen naar braijer@obsdepijler.nl.