Nieuws

24 september 2020

Buitenschoolse opvang

Als school/ouders maken we gebruik van veel verschillende voor- en naschoolse opvang.
De kinderen weten niet altijd de juiste naam van de BSO waar zij naar toe gaan.

Buitenschoolse opvang
Wij vragen u dringend om aan de leerkracht door te geven van welke BSO uw kind gebruik maakt en op welke dagen uw kind naar de BSO gaat.

Alvast bedankt!