Nieuws

28 mei 2020

Cito-toetsen

Zoals u waarschijnlijk weet nemen wij op school, in de groepen 3 t/m 7, twee keer per schooljaar de
Cito-toetsen af. Hiermee volgen wij de ontwikkeling van de kinderen. 

Cito-toetsen
Normaal gesproken zouden wij in de eerste week van juni starten met de afname van de Cito-toetsen. Door het Coronavirus is dit echter een raar jaar geworden, schoolsluiting, werken met halve groepen en vanaf 8 juni weer starten met de hele klas.

Wij hebben besloten om de Cito-toetsen iets later af te nemen. We starten hiermee op donderdag 18 juni.

Door de toetsen later af te nemen, hebben de leerkrachten tijd om te werken aan de groepsvorming en hebben de kinderen de tijd om weer te wennen aan het schoolse ritme en het op school zijn. 


Met het afnemen van de Cito-toetsen willen we in beeld brengen hoe de kinderen zich de afgelopen periode hebben ontwikkeld. Welke kinderen halen een ander resultaat dan verwacht? Waar ligt dit aan? Waar moet er de laatste weken van het schooljaar en het begin van volgend schooljaar op ingezet worden op individueel- en groepsniveau? enz. Kinderen hebben zich door de afgelopen periode misschien anders ontwikkeld dan verwacht, maar dit hoeft niet zo te zijn.

Voor de leerkrachten is het belangrijk welke informatie zij uit de toetsresultaten kunnen halen. Juist door het afnemen van de toetsen krijgen we hier zicht op en kunnen we gericht aan de slag. Wij vragen u dan ook om minder waarde te hechten aan de resultaten van de toetsen. 

Er zijn een aantal kinderen die op dit moment (nog) niet naar school komen. Zoals u zult begrijpen kunnen de toetsen niet thuis afgenomen worden. Bij deze kinderen kunnen de Cito-toetsen dus helaas niet afgenomen worden. 


Ten slotte willen we u laten weten dat door het opschuiven van de afname van de Cito-toetsen de studiedag van vrijdag 26 juni verplaatst wordt naar vrijdag 3 juli. Deze studiedag gebruiken we om de resultaten van de Cito-toetsen te analyseren en plannen te maken voor de komende periode.