Nieuws

29 oktober 2020

Gebruik ingangen kleine Pijler

De kleine Pijler heeft drie ingangen die bij brengen en halen op standaardtijden worden ingezet.
Te weten, de hoofdingang, de ingang naast BSO Kiddoozz bij de groepen 3 en de ingang naast BSO Norlandia.

Gebruik ingangen kleine Pijler
De hoofdingang wordt gebruikt door de Puppy's, de Parkieten en de Pauwen.
De ingang naast BSO Norlandia wordt gebruikt door de Papegaaien en de Poezen en de ingang naast BSO Kiddoozz wordt gebruikt door de Paarden, de Patrijzen en de Potvissen.

Echter, bent u te laat of haalt u uw kind eerder op voor bijvoorbeeld een afspraak bij de tandarts, gebruik dan altijd de hoofdingang.
De leerkrachten staan dan voor de groep en kunnen de overige deuren niet voor u opendoen.

Daarnaast is het de bedoeling dat ouders buiten de school blijven, tenzij u een afspraak heeft gemaakt met een medewerker van school. Dit geldt ook voor de naschoolse activiteiten.

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.