Nieuws

03 december 2020

Gedrag van ouders in het verkeer en de zelfstandigheid van kinderen

De visie van school kent vier onderliggende pijlers waarvan er zeker twee de laatste weken ernstig onder druk zijn komen te staan: zelfstandigheid en sociaal gedrag.

Gedrag van ouders in het verkeer en de zelfstandigheid van kinderen
Kinderen leren sociaal gedrag vooral door het voorleven van ouders en leerkrachten. Helaas geven zo’n 45 ouders iedere dag het verkeerde voorbeeld door zich bij het wegbrengen en ophalen niet sociaal te gedragen.

Er wordt geparkeerd op de stoep, naast de gele lijnen en op de hoeken waardoor de oversteekplaatsen geblokkeerd worden.
Dubbel parkeren voor de school zorgt voor een onoverzichtelijke verkeerssituatie.

Kinderen kunnen niet over auto’s heen kijken, ze zijn te kort! Hierdoor zijn er al meerdere bijna-ongelukken gebeurd, met als gevolg tot nu toe alleen blikschade en een fiets onder de auto, maar het is wachten op erger.


Door een paar ouders komt de zelfstandigheid van onze kinderen in het gedrang.
Zelfstandig naar school gaan is een belangrijke stap in de ontwikkeling.
Kinderen groeien door de verantwoordelijkheid en het vertrouwen dat ze krijgen.
Wij volwassenen moeten het goede voorbeeld geven en sociaal en verantwoordelijk gedrag in het verkeer voorleven, zodat alle kinderen veilig naar school kunnen komen. Niet alleen uw kind, ALLE kinderen.

Parkeer verderop in de wijk, kom lopend of met de fiets, spreek met uw kind af waar u verderop in de wijk in uw auto wacht en beperk het halen en brengen. Voor alle ouders die dit allemaal al doen: dank u wel!

De school is in gesprek met de wijkagent en de gemeente om strenger te handhaven en om door veranderingen in de omgeving goed gedrag af te dwingen. Tevens zijn er diverse bekeuringen uitgeschreven.

We hopen met dit bericht uw goede gedrag te zien en er samen voor te zorgen dat alle kinderen veilig en zelfstandig naar school kunnen.