Nieuws

09 juli 2020

Geen compensatie schoolfonds groep 8

Naar aanleiding van de communicatie over de compensatie van het schoolfonds, kregen we terecht vragen van ouders van leerlingen van groep 8. Zij gaan het aankomende schooljaar namelijk naar het voortgezet onderwijs en betalen dan geen schoolfonds meer aan de Pijler, waardoor de compensatie niet zou kunnen worden verrekend.

Geen compensatie schoolfonds groep 8
Deze groep ontvangt echter geen compensatie. Zij zouden niet op schoolreis gaan en het voor de schoolreis gereserveerde bedrag wordt altijd aan het schoolkamp toegevoegd.
Omdat het schoolkamp in oktober 2019 gewoon is doorgegaan, hebben zij geen recht op extra teruggave.

Voor de duidelijkheid, groep 8 gaat eens in de vijf jaar, in ieder lustrumjaar mee op schoolreis. In dat jaar hebben zij en schoolkamp en schoolreis. Dat was in 2019 het geval. In de andere jaren gaan zij nooit op schoolreis.