Nieuws

03 oktober 2019

Geldzaken

Zowel voor de overblijf als voor het schoolfonds (de ouderbijdrage) vragen we als school een financiële bijdrage. Omdat dit twee aparte geldstromen zijn, met twee verschillende doeleinden, worden de kosten op twee verschillende manieren geïnd.

Geldzaken
Overblijf

Het overblijven is een dienstverlening die de school aanbiedt.
In het geval dat u ervoor kiest uw kind(eren) over te laten blijven, gaat u akkoord met de prijs en dient u hiervoor te betalen.

U kunt kiezen uit verschillende opties voor het overblijven en de betaling kan zowel via een overboeking worden gedaan alsmede via contante betaling. Overboeken heeft voor ons altijd de voorkeur.

De betaling voor het overblijven kunt u voldoen via de volgende IBAN rekening:
NL61 INGB 0006 0657 87 op naam van Schoolbudget De Pijler Rotterdam.
Vermeld: overblijf + voor- en achternaam van het kind.

Afspraken over het betalen in termijnen kunt u maken met de coördinator overblijf,
Paula Soekhai. Zij is tevens conciërge en is te bereiken op de grote Pijler. (010-290 0 290).
Per mail kunt u haar bereiken via psoekhai@obsdepijler.nl.

Meer informatie over het overblijven, vindt u hier.

 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige maar niet vrijblijvende bijdrage, die wordt beheerd door de ouderraad van school. Dit geld wordt naast het betalen van festiviteiten voor uw kind(eren) o.a. ingezet voor het vervoer naar culturele/educatieve/sportieve activiteiten. Zonder ouderbijdrage kan de school deze activiteiten niet organiseren.

 

Dit jaar is de school een samenwerking aangegaan met Wis Collect. Alle ouders/verzorgers van leerlingen van de Pijler hebben via Wis Collect een mail ontvangen met een betaallink. Het eerste bericht was een test en met het tweede bericht is het mogelijk gemaakt het bedrag van de ouderbijdrage met één druk op de knop, via Ideal te voldoen. Bij veel ouders is dit ook al gelukt. Waarvoor onze dank!

Heeft u geen mail ontvangen? Controleer dan eerst even bij uw partner/medeverzorger of hij/zij de mail heeft ontvangen. Wilt u de contactpersoon voor het betalen van de ouderbijdrage binnen uw huishouden aanpassen, dan kunt u dit laten weten aan onze administratief medewerker / directie-ondersteuner, Brenda Raijer via braijer@obsdepijler.nl.

Het kan ook zo zijn dat uw mailadres inmiddels veranderd is of dat deze verkeerd is geregistreerd. Ook dan kunt u contact opnemen met Brenda.

Een aantal ouders heeft aangegeven het bedrag van de ouderbijdrage in termijnen te willen betalen. Dit is vooralsnog mogelijk via een handmatige overboeking. (Dus niet via de Ideal link).

Het (termijn)bedrag voor de ouderbijdrage kunt u overmaken op rekening: NL88 RABO 0119 5188 64 t.n.v. Stichting BOOR inzake OBS de Pijler. Vermeld hierbij altijd: schoolfonds + voor- en achternaam van het kind.

 
Laat het ons s.v.p. weten wanneer u de ouderbijdrage niet kunt betalen. We zoeken dan samen naar een oplossing. Bij een minimum inkomen zijn er mogelijkheden om extra financiering aan te vragen. Deze aanvragen gaan via Birgül Atas, batas@obsdepijler.nl onze schoolmaatschappelijk werker.