Nieuws

13 december 2018

Inspectiebezoek

Op 25 januari zal de onderwijsinspectie een bezoek brengen aan de Pijler.

Inspectiebezoek
Het inspectieonderzoek richt zich met name op de controle van de kwaliteit van het onderwijs. De inspectie gaat in gesprek met de directie, leraren, de intern begeleiders en met een aantal leerlingen uit de bovenbouw. Ook zullen er lesobservaties plaatsvinden en wordt er extra gekeken naar het verzuim en verlof.

Voor meer informatie over de inspectie van het onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl