Nieuws

31 oktober 2019

MR nieuws

Beste ouders,

Wij vinden het belangrijk om goed te communiceren naar onze achterban. Daarom hebben wij besloten om na elke MR-vergadering een verslag te schrijven wat in de nieuwsflits geplaats zal worden.

MR nieuws
 

 

Op 14 oktober hebben wij onze tweede MR-vergadering gehad. Dit schooljaar zijn er twee nieuwe ouderleden toegetreden: Atila Çakir en Nicola Unger. Heel fijn dat jullie zijn toegetreden om samen constructief mee te denken met het beleid van de school.
Hiermee is de oudergeleding compleet, wij missen alleen nog twee leerkrachten.De MR bestaat op dit moment uit:


MR Personeelsgeleding

Anne Ross, intern begeleider van groep 1,2 en 3                

Corinne Sierink, intern begeleider van groep 4 en 5                    

Jos Verouden, leerkracht van groep 5 de Piranha’s                      

 

MR Oudergeleding

Björn Geelhoed, vader van Loek ( groep 4 de Paradijsvogels) en Krijn ( groep 6 de Pekaris)  
René van Lier, vader van Zeyn (groep 4 de Pika’s) en Yuno ( groep 3 de Paarden)                
Carlein Koppejan, moeder van  Puck (groep 5 de Pimpelmezen), Keet (groep 3 de Potvissen), Faas en Fiep die komen er nog aan.
Atila Çakir, vader van  Damla-Neris (groep 2 de Parkieten) en Algan Baras (groep 4 de Paradijsvogels)                    
Nicola Unger, moeder van Ezra (groep 5 de Pimpelmezen)            

 

Nieuwe directeur

Zoals jullie hebben kunnen lezen gaat Harry Reitsma na dit schooljaar genieten van zijn welverdiende pensioen. De MR is hier al eerder over ingelicht en we zijn toen meteen in actie gekomen. Dit heeft twee redenen: wij willen de beste directeur voor deze fantastische school en het is op dit moment lastig om een goede directeur te vinden.

De school is bezig om een mooi promotiefilmpje te maken, wat via de verschillende sociale mediakanalen verspreidt zal worden en er wordt hard gewerkt aan de profielschets. We houden u op de hoogte.

 

Wat kijken de kinderen tijdens overblijf

We zijn door een aantal ouders benaderd over welke programma’s er gekeken worden tijdens overblijf. Harry heeft hierover afspraken gemaakt met de overblijfmedewerkers. Ze mogen educatieve filmpjes kijken van NPO, zoals het klokhuis en het jeugdjournaal. In sommige groepen wordt er ook naar andere programma’s gekeken. Harry gaat dit bespreken met de desbetreffende overblijfmedewerkers.

luchtbehandelingsinstallatie, stand van zaken.

Het vervangen van de luchtbehandelingsinstallatie is een traject wat al vele jaren loopt. Op dit moment liggen de ontwikkelingen vanuit BOOR stil. Wel is er een initiatief vanuit een aantal (oud) studenten van de Hogeschool Rotterdam, te weten Phyto air. Phyto air pretendeert dat zij met behulp van planten in combinatie met elektriciteit de lucht kunnen zuiveren. Op de Grote Pijler zal gestart worden met een proefopstelling. De win win zou kunnen zijn,

  • Planten in de school
  • Natuurlijke luchtzuivering.
  • Aanzienlijk lagere kosten d.m.v. abonnementskosten per jaar van rond de € 3000, - voor de grote Pijler. Daar is het probleem ook het grootst.

U hoort nog van ons.

 

Verzoek om verruiming van de inlooptijd ‘s ochtends van de school.

Harry is benaderd door een aantal ouders met de vraag of de inlooptijd van de school ’s ochtends met 5 minuten verruimd zou kunnen worden, omdat het soms lastig is wanneer je twee kinderen op een locatie hebt zitten. De gedachte erachter, meer tijd en aandacht voor kinderen in de klas is zeer positief.

Het is echter praktisch niet haalbaar om dit te organiseren in het kader van de werkuren van de leerkrachten. Vijf minuten lijkt niet veel, maar maal 5 dagen en 40 weken is 20 uur werktijd die de leerkracht niet meer anders kan invullen. Het betekent namelijk ook dat de leerkracht elke ochtend vijf minuten minder tijd heeft om spullen klaar te leggen of dingen voor te bereiden. We hebben dit besproken tijdens de vergadering en wij zijn tot de conclusie gekomen dat we niets gaan veranderen aan de openingstijden van de school.

 

Invoering nieuwe schrijfmethode

Sinds dit schooljaar is er een nieuwe schrijfmethode ingevoerd. Kinderen leren nu met blokletters te schrijven. Vorig schooljaar is er een werkgroep bezig geweest om uit te zoeken welke nieuwe schrijfmethode er moest worden aangeschaft. Wij hebben de werkgroep gevraagd om in de nieuwsflits uit te leggen waarom ze voor deze methode hebben gekozen. Hierover zal binnenkort een bericht verschijnen in de nieuwsflits.

 

Verkeersveiligheid

Wij zijn niet tevreden over de verkeersveiligheid rondom zowel de Grote als de Kleine Pijler. Hier zijn wij al vele jaren mee bezig. Harry heeft binnenkort overleg met de gemeente. Wordt vervolgd.

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 25 november.

 

Hartelijke groet namens de voltallige medezeggenschapsraad,

 

René Van Lier
Voorzitter