Nieuws

19 september 2019

MR op Maandag

Het schooljaar is weer begonnen! Ook de MR heeft meteen op de tweede maandag van dit schooljaar een start gemaak met haar werkzaamheden.

MR op Maandag
Voor de zomervakantie hebben zowel twee ouder- als twee personeelsleden afscheid genomen. En ook al is de MR nog niet voltallig, de drie aanwezigen van zowel ouder- als personeelsgeleding telden samen qua inzet en betrokkenheid toch voor tien.

Tijdens de MR wordt er gesproken over schoolse zaken in de breedste zin van het woord. Van de onderwijskwaliteit op de Pijler, de communicatie, financiën tot en met het fruithapje als tussendoortje op de woensdagen.

Wilt u meedenken? Een vergadering bijwonen als toehoorder? Uzelf aanmelden als potentieel lid van de oudergeleding? Mail dan naar mr@obsdepijler.nl