Nieuws

04 juni 2020

Overblijfgelden

Eerder hebben we u bericht over de gelden van de ouderbijdrage. Naast de ouderbijdrage, heeft ook een groot aantal ouders betaald voor een jaar overblijven.

Overblijfgelden
Een volledig schooljaar overblijven, zoals bedacht, is het alleen niet geworden, terwijl er wel voor een heel jaar is betaald.
 
Er zijn gesprekken geweest waarin ideeën naar voren zijn gekomen wat te doen met de betaalde bedragen voor zowel het overblijven alsmede de ouderbijdrage. Deze ideeën worden binnenkort voorgelegd aan de MR, die er een beslissing over zal nemen.
 
Zodra er meer duidelijk is, zullen we u hierover informeren.