Nieuws

10 oktober 2019

Pensionering meester Harry

Een bericht van meester Harry.

Pensionering meester Harry
Beste ouders, verzorgers,

Als ik het woord pensionering opschrijf bekruipt mij het gevoel het over iemand anders te hebben maar het is echt zoals het er staat.
Ik ga met ingang van 1 september 2020 met pensioen.

Mijn besluit om op 63 en een half jarige leeftijd te stoppen is al ruim een jaar bekend bij het bestuur, het team en de leden van de medezeggenschapsraad. Het is nu tijd om ook u hierover te informeren.

Op dit moment ziet en hoort u via uw kind(eren) al het een en ander over een filmpje dat gemaakt wordt. Deze activiteit is gericht op het maken een promotiefilmpje van de school en de profielschets voor de nieuwe directeur.

In september 2020 heb ik ruim 42 jaar gewerkt in het basisonderwijs, eerst uiteraard als leerkracht en later als directeur, waarbij 26 jaar op de Pijler meer dan de helft van mijn werkzame leven heeft ingevuld.

Ik ervaar het onderwijs nog steeds als de baan van mijn leven! Iedere ochtend bij de deur om de kinderen en weer te mogen begroeten en hen (meestal) blij en opgewekt de school in zien gaan, geeft mij een hoop energie.

De baan wordt naar mijn gevoel echter steeds zwaarder (en ik ouder) en ik wil daarom stoppen op een moment dat ik het nog steeds als leuk en mooi ervaar.

Ondertussen is de MR en het team in samenspraak met Stichting BOOR druk bezig de opvolging zo goed mogelijk te organiseren. De informatie die ik tot nu toe ontvangen heb, geven mij goede hoop dat dit gaat lukken.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Harry Reitsma