Nieuws

10 oktober 2019

Personeel en vervanging

De problematieken rondom het lerarentekort zijn nog steeds actueel en groeiend.

Personeel en vervanging
Ook de Pijler ontkomt niet aan deze landelijke trend. Gelukkig heeft de school zich vorig jaar  staande kunnen houden ondanks de uitval van meerdere collega's.

Dit schooljaar is meteen spannend begonnen.
In deze brief van de directie, leest u wat de huidige stand van zaken bij de Pijler is omtrent het vervangen van personeel bij ziekte/uitval.