Nieuws

25 juni 2020

Rapportgesprekken

Zoals gewoonlijk is er geen rapportgesprek met een intekenlijst aan het einde van het schooljaar.
Op uw verzoek of op verzoek van de leerkracht kan er een afspraak gemaakt worden.

Rapportgesprekken
Voor de groepen 7 worden er wel intekenlijsten opgegehangen, zij krijgen het voorlopig advies voor het VO te horen. Deze lijsten hangen bij de noodingang om de hoek.

U ontvangt het rapport van uw kind(eren) in de laatste schoolweek.