Nieuws

28 mei 2020

School volledig open vanaf maandag 8 juni

In de persconferentie omtrent de ontwikkelingen rondom het coronavirus is bekend gemaakt dat het basisonderwijs vanaf 8 juni weer volledig open kan en dat alle leerlingen weer dagelijks naar school zullen gaan. Dat betekent voor de school het nodige overleg en het maken van afspraken.

School volledig open vanaf maandag 8 juni
Op landelijk niveau wordt er overlegd door vakbonden, PO raad (PO = primair onderwijs) en het ministerie van onderwijs over richtlijnen voor de scholen.

De afspraken die hieruit voortvloeien moeten aan de medezeggenschapsraad worden voorgelegd en door het orgaan worden goedgekeurd.

Wij zijn op het moment in afwachting van de richtlijnen van de PO raad, maar hebben aan de hand van de huidige richtlijnen, een voorstel geformuleerd dat nu bij de medezeggenschapsraad ligt.

Wij hopen u volgende week uitgebreid te kunnen informeren over hoe wij op 8 juni het onderwijs aan uw kind(eren) gaan organiseren.