Nieuws

20 maart 2019

Schoolfonds

Zoals u in de schoolgids kunt lezen, dragen ouders/verzorgers bij aan het schoolfonds. 

Schoolfonds
De kosten die wij bij u hiervoor in rekening brengen bedragen jaarlijks € 60, -.
Uit het schoolfonds worden ieder jaar de kosten voor o.a. het schoolreisje, een bijdrage aan de werkweek, het Sint Nicolaas cadeautje voor groep 1 t/m 4 en de openbaar vervoerskosten voor uitjes betaald.

Op het moment is het schoolfonds nog niet door alle ouders betaald. Bijgaand een brief van onze directeur, Harry Reitsma, over de stand van zaken.