Nieuws

30 januari 2020

Telefonische onbereikbaarheid kleine Pijler

Van een aantal ouders krijgen we klachten over de onbereikbaarheid van de kleine Pijler. Zij krijgen bij het bellen te horen dat het nummer van de kleine Pijler niet in gebruik is.

Telefonische onbereikbaarheid kleine Pijler
Andere ouders bereiken ons wel gewoon en dat is een beetje vreemd.

We hebben afgelopen woensdag advies ingewonnen bij onze ICT- en telefonie deskundige, maar helaas zonder duidelijk resultaat om het huidige probleem nu te verhelpen. 

Om dit probleem verder te onderzoeken willen we ouders die ons niet kunnen bereiken, vragen ons een mail te sturen met antwoord op de volgende vragen:

Wat is de datum en het tijdstip van bellen?
Met welke provider belt u? En wat u hoort precies?

U kunt uw reactie sturen naar braijer@obsdepijler.nl


Mocht u ons willen bellen en lukt het ook niet, dan kunt u altijd de desbetreffende collega een e-mail sturen. Op onze pagina 'Wie is wie' zijn alle mailadressen te vinden.

 

Alvast dank voor uw medewerking en excuses voor het eventuele ongemak.