Nieuws

05 februari 2020

Tevredenheidspeiling tussenstand

Anderhalve week geleden is de onderzoeksperiode voor de tevredenheidspeiling 2020 gestart.

Tevredenheidspeiling tussenstand
Op het moment van schrijven hebben 26 van de 471 ouders deelgenomen. Dit is 6% van het totaal.

We zijn erg blij met de ouders die hebben deelgenomen aan de peiling. Echter, om een beter totaalbeeld te krijgen, hebben we meer input nodig.

Het is voor ons en het onderwijs aan uw kinderen van belang om te weten hoe u de school en ons onderwijs ervaart.

Vorige week is er een uitnodigingsmail verstuurd naar één ouder/verzorger per gezin, omdat er slechts één ouder per gezin kan meedoen aan de peiling. Het kan zijn dat deze mail in uw spambox terecht is gekomen. Laat het ons s.v.p. weten als niemand binnen uw huishouden inloggegevens heeft ontvangen via braijer@obsdepijler.nl .