Nieuws

31 oktober 2019

Verlof en verzuim

Vanaf het moment dat uw kind vijf jaar is, is het officieel leerplichtig. U mag uw kind dan niet langer zonder geldige reden thuishouden. Extra vrij kan alleen verleend worden als er een grondige reden voor is. Dit verlof dient u altijd vooraf en schriftelijk aan te vragen.

Verlof en verzuim
Verlof voor de dokter, het ziekenhuis, een begrafenis, religieuze feesten e.d. regelt u direct met de eigen groepsleerkracht, tenzij anders is vermeld in de nieuwsbrief.
Wel stellen wij een briefje hierbij verplicht, zodat we de afwezigheid kunnen verantwoorden aan de inspectie of leerplichtambtenaar.


De directie is gebonden aan afspraken met de leerplicht ambtenaar van de gemeente Rotterdam. Zo kan uw vakantieverlof nooit aansluiten op de zomervakantie en zal er altijd een werkgeversverklaring gevraagd worden.

Voor vakanties buiten de reguliere schoolvakanties om, zullen wij slechts in uitzonderingsgevallen toestemming verlenen. Dit verzoek dient u tenminste zes weken voor aanvang bij de directie aan te vragen.

 

De school hanteert als beleid dat, indien er niet volgens de hierboven vermelde regeling wordt gehandeld, de leerplichtambtenaar altijd wordt ingelicht. Vervolgens kan er een boete aan u worden opgelegd.

Het verlofformulier kunt u hier downloaden en is daarnaast te vinden op onze website onder het kopje 'Ouders', gevolgd door 'Verlofaanvraag'.

U kunt het formulier downloaden, invullen en overhandigen aan de directie. Inscannen en terugmailen kan ook. Het mailadres voor het verzenden van verlofaanvragen is idecarpentier@obsdepijler.nl