Nieuws

10 januari 2020

Verslag MR

Op maandag 25 november heeft de derde MR-vergadering plaatsgevonden. Hieronder vinden jullie een korte samenvatting van de belangrijkste punten:

Verslag MR
Schoolplan 2020-2024

De conceptversie van het schoolplan voor 2020-2024 is besproken en toegelicht door Anne Ross (intern begeleider groep 1-3) en Anneke de Kruyk (intern begeleider groep 6-8).
Zij hebben hier de afgelopen periode hard aan gewerkt. Voor 31 december zal de definitieve versie voorgelegd worden aan de MR.


Nieuwe directeur

Hans Lesterhuis (bovenschools directeur BOOR) en Yvette Klein (adjunct directeur) waren uitgenodigd om het tijdpad voor de sollicitatieprocedure voor de nieuwe directeur te bespreken en vast te leggen. De commissie zal bestaan uit zes leden. Vanuit de school zullen toetreden: Yvette Klein (adjunct directeur), Corinne Sierink (intern begeleider en MR-lid) en Björn Geelhoed (ouder en MR-lid). De overige leden zijn van stichting BOOR.
De school heeft een filmpje gemaakt waarin mooi wordt weergegeven wat De Pijler voor een school is.

Verkeersveiligheid

Rondom beide locaties is de verkeersveiligheid nog verre van optimaal. We hebben besloten om in januari een oproep te doen in de nieuwsflits om te kijken welke ouders de krachten willen bundelen om de verkeersveiligheid rondom beide locaties te verbeteren.


Werkdrukverlagingsgelden 2020-2021

Om de werkdruk te verlagen heeft de regering per schooljaar een bedrag ter beschikking gesteld wat de personeelsgeleding van de MR mag besteden om de werkdruk te verlagen. Hier hebben wij over gebrainstormd, maar er zijn nog geen besluiten genomen.

Vragen?
Mocht u vragen hebben dan kunt een mail sturen naar mr@obsdepijler.nl of één van de leden persoonlijk aanspreken.

De MR bestaat momenteel uit:

MR Personeelsgeleding
Anne Ross, intern begeleider van groep 1,2 en 3   
Corinne Sierink, intern begeleider van groep 4 en 5     
Jos Verouden, leerkracht van groep 5 de Piranha’s            

MR Oudergeleding
Björn Geelhoed vader van Loek (groep 4 de Paradijsvogels) en Krijn (groep 6 de Pekari's) 
René Van Lier, vader van Zeyn (groep 4 de Pika’s) en Yuno (groep 3 de Paarden)   
Carlein Koppejan, moeder van  Puck (groep 5 de Pimpelmezen), Keet (groep 3 de Potvissen), Faas en Fiep die komen er nog aan.  
Atila Çakir, vader van Damla-Neris (groep 2 de Parkieten) en Algan Baras (groep 4 de Paradijsvogels)  
Nicola Unger moeder van Ezra (groep 5 de Pimpelmezen)          

   

Hartelijke groet,

René Van Lier
Voorzitter MR