Nieuws

07 januari 2021

Verslag MR

De afgelopen periode heeft de MR drie keer vergaderd. Hieronder is het verslag te lezen van de belangrijkste punten die besproken zijn. 

Verslag MR
Ventilatie
Zoals jullie weten zijn wij al vele jaren bezig met het ventilatiesysteem van de grote Pijler.
Nu is het actueler dan ooit tevoren.

Remco Verheij ( medewerker van BOOR) schoof aan tijdens de vergadering in september om uit te leggen wat de stand van zaken is.
Hij heeft heel veel verteld en uitgelegd, dit zijn de kernpunten:

In elke klas hangen CO2 meters, hierdoor is 24 uur per dag te zien wat de waarden zijn en wanneer de luchtkwaliteit gezond is. Remco heeft het hele systeem goed bekeken en heeft de problemen opgelost. Er bleken een aantal luikjes in het systeem niet goed open te staan. Nu is te zien dat de luchtkwaliteit in alle groepen van de grote Pijler binnen de waardes blijft. Op één lokaal na, de roosters zijn niet aangesloten op het ventilatiesysteem, dit wordt zo snel mogelijk opgelost.
Bovendien draaide het systeem niet op vol vermogen, maar op 20% (mede door geluidsoverlast van de ventilator). Nu draait het systeem op 100% vermogen. Het probleem waar wij al 5 jaar mee bezig zijn, lijkt te zijn opgelost! 

Bij de kleine Pijler is op dit moment helaas nog geen ventilatiesysteem. Het is ook nog niet duidelijk wanneer dit gaat veranderen. Tevens is er een ander probleem besproken.
De ramen bij de kleine Pijler kunnen niet worden opengezet wanneer de zonwering naar beneden is.
Dit probleem kan op het moment nog niet verholpen worden. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, houden wij jullie hiervan op de hoogte.  


Nieuwe leerlingen
We hebben samen gediscussieerd over wat de beste manier van starten is, zodat nieuwe leerlingen zich zo snel mogelijk fijn en veilig voelen op school.
De leerkrachten van de onderbouw merken dat het huidige systeem prettig werkt. Het binnenkomen en het geruststellen van de nieuwe leerlingen gaat goed. Alle nieuwe leerlingen zijn gekoppeld aan een al naar school gaande leerling (vaak uit groep 2), die de nieuwe leerling helpt.
De leerkrachten willen deze manier vooralsnog graag voortzetten. Voor ouders is het soms lastig, wanneer het kind het spannend vindt om naar binnen te gaan. 

Verkeersveiligheid
Dit blijft dit een terugkerend punt op de agenda omdat er zowel bij de grote als kleine Pijler onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties ontstaan, doordat een groep van ongeveer 45 ouders zich structureel niet aan de verkeersregels houdt.
Peter van der Waal gaat ervoor zorgen dat er regelmatig wordt gehandhaafd en boetes worden uitgedeeld. Tevens gaat Peter informatie inwinnen bij de directie van basisschool "De Bloemhof", omdat het hun gelukt is om de verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren. 

Ouders en directie hebben al veel pogingen ondernomen om de verkeersveiligheid te verbeteren, helaas met nog onvoldoende effect. Daarom is er nu een werkgroep opgericht met ouders en medewerkers van de school.  In de eerste nieuwsbrief van december heeft u al een bericht kunnen lezen van de werkgroep. 


Coronaperikelen 
De tijden zijn zeer onzeker op dit moment. De school is hard aan het werk om te bedenken op welke manier het (thuis)onderwijs georganiseerd kan worden zodra er teveel leerkrachten ziek zijn of er een locatie gesloten moet worden. Het online basispakket voor thuisonderwijs is bijna klaar. De school heeft een beslisboom ontwikkeld zodat ze precies weten wat ze moeten doen, wanneer de situatie verandert. 

 

Werkdrukverlaging
De PMR ( personeelsgeleding van de MR) heeft goed werk geleverd. Dit schooljaar zijn er onderwijsassistenten aangenomen voor de groepen vier tot en met acht. Dit is erg prettig.
De leerkrachten zijn nog zoekende hoe ze deze zo effectief mogelijk kunnen inzetten.


Traktaties
Iedereen vindt het belangrijk dat de verjaardag van kinderen gevierd moet worden in de klas. Alleen worden de traktaties (zeker naarmate de kinderen in hogere groepen komen) steeds groter en met veel snoep. Veel ouders en leerkrachten vinden dit niet nodig. Het vieren van de verjaardag moet centraal staan en niet de hoeveelheid snoep.
Binnen de MR hebben wij hier (al regelmatig) over gediscussieerd. Wij zijn nog niet tot een eenduidig antwoord gekomen. Meester Jos is daarom een experiment gestart in zijn klas. Dat zal dit schooljaar gehouden worden. 

Het experiment ziet er als volgt uit: 
Er wordt niet meer getrakteerd aan klasgenoten of leerkrachten. Jarige leerlingen krijgen voortaan een klein cadeautje van de meester of juf. De klasgenoten schrijven hun naam op de verjaardagskaart en net als altijd wordt er ook voor de jarige gezongen en krijgt de jarige een bloemenketting om.

Aan het einde van het schooljaar wordt het experiment geëvalueerd met ouders, kinderen, leerkrachten en de MR.   

De volgende MR-vergadering zal plaatsvinden op maandag 11 januari 2021.