Nieuws

11 juni 2020

Verslag MR 18 mei 2020

Op 18 mei heeft de MR online vergaderd. Hieronder volgt een kort verslag van de belangrijkste punten.

Verslag MR 18 mei 2020
Formatie
De formatie voor het schooljaar 2020-2021 is rond! Op dit moment zijn alle vacatures ingevuld. Alleen is de  meerbegaafdheidsspecialist en tevens plusklasdocent ziek. Deze taak is zo specifiek, dat de functie op dit moment niet door iemand anders wordt ingevuld.


Taakbeleid
Er is een nieuw voorstel uitgewerkt m.b.t. het taakbeleid binnen de school. Onder het taakbeleid vallen alle andere taken naast de lesgebonden uren. De personeelsgeleding van de MR gaat hier voorwaardelijk mee akkoord. Ze hebben ervoor gekozen om hier voorwaardelijk mee akkoord te gaan, omdat op dit moment er drie personeelsleden in de MR zitten i.p.v. vijf.


CITO-toetsen
Er is gesproken over hoe en wanneer de CITO-toetsen het beste kunnen worden afgenomen.
In de nieuwsflits zijn jullie hier al over geïnformeerd.

 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 22 juni. Naast de reguliere vergaderingen is er regelmatig contact tussen de directie en de MR in deze bijzondere tijden, onder andere over de verandering van de schooltijden.