Nieuws

02 juli 2020

Verslag MR 22.06.2020

Op 22 juni heeft de MR alweer voor de zevende keer om de tafel gezeten. Ditmaal weer fysiek op school met anderhalve meter afstand van elkaar. De belangrijkste punten van de vergadering zullen kort worden toegelicht.

Verslag MR 22.06.2020
  1. Dit is het laatste schooljaar van Harry als directeur van de Pijler. Om de overdracht goed te laten verlopen hebben Harry en de nieuwe directeur (Peter van der Waal) wekelijks overleg. Harry kan hierdoor alle informatie met een prettig gevoel overdragen. 

  2. We hebben het jaarplan 2020-2021 met alle onderwijskundige ontwikkelpunten besproken en goedgekeurd. 

  3. De formatie voor het schooljaar 2020-2021 is bijna rond. Zodra de formatie volledig ingevuld is zal de directie deze communiceren via de nieuwsflits, zodat alle kinderen (en ouders) weten van welke leerkracht ze volgend schooljaar les krijgen. 

  4. De jaarplanner voor het schooljaar 2020-2021 is besproken en goedgekeurd. Wanneer alle studiedagen, vrije dagen en vakanties op de website in de jaarkalender zijn gezet. Zal dit via de nieuwsflits worden gecommuniceerd. 

  5. In de brief van 30 juni heeft de school duidelijk uitgelegd wat er tijdens de MR vergadering is afgesproken over het schoolrooster 2020-2021, het overblijfgeld en de ouderbijdrage. Graag wil ik jullie verwijzen naar deze brief. 

  6. De begroting van de school is besproken. De subsidie van de fusie komt te vervallen vanaf het volgende schooljaar. Onder andere de SKVR docenten werden hiervan betaald. Het project met de SKVR wordt vanaf volgend jaar gewoon doorgezet en betaald uit de eigen begroting. Daarnaast worden vanuit de werkdrukverlagingsgelden twee (onderwijs) assistenten aangenomen voor de groepen 4 tot en met 8. Wij hebben de begroting goedgekeurd. 

  7. We zijn al een aantal jaren bezig om het luchtbehandelingssysteem op de grote Pijler te vervangen. Helaas wil dit nog niet echt vlotten. In de afgelopen week zijn er sensoren in alle klassen opgehangen om de luchtkwaliteit te meten. Wanneer er weer meer nieuws is, brengen we jullie hiervan op de hoogte. 

  8. De school gaat geen zomerschool organiseren, zie hiervoor de mail van Harry die enkele weken geleden is verstuurd. Wel komt er geld beschikbaar om mogelijke achterstanden weg te werken. We hebben samen gekeken naar de mogelijkheden om de vrijgekomen gelden zo goed mogelijk in te zetten. Wanneer hier besluiten over genomen zijn, zal dit gecommuniceerd worden.