Nieuws

21 januari 2021

Verslag MR vergadering 11 januari 2021

Op maandag 11 januari 2021 heeft de MR voor de vierde maal (digitaal) vergaderd.

Verslag MR vergadering 11 januari 2021
We bespreken hoe de eerste week van de thuisschool is verlopen
De eerste week is als positief ervaren. Er is een duidelijke structuur neergezet. De structuur en werkwijze is nu anders dan tijdens de eerste lockdown. Tijdens de eerste lockdown was het vooral gericht op herhaling van de stof. Nu wordt er elke dag nieuwe leerstof aangeboden.

Het wordt als prettig ervaren dat de kinderen in hun schriften en boeken kunnen werken.


De noodopvang is voller dan tijdens de eerste lockdown. Hierdoor is het voor leerkrachten wel ingewikkeld om online les te geven, terwijl er ook kinderen in de klas aan het werk zijn.


Kwetsbare leerlingen zijn gelukkig allemaal goed in beeld.

Studiedagen
De Pijler heeft relatief veel studiedagen in een schooljaar. Wij hebben hierover gesproken tijdens de vergadering en iedereen is het er over eens dat er volgend schooljaar minder studiedagen ingepland kunnen worden.

Besteding extra financiën om achterstanden eerste lockdown weg te werken
Bij de Pijler is ervoor gekozen om het extra geld vanaf november 2020 in te zetten in plaats van de zomerschool. Educto is ingekocht om de achterstanden weg te werken maar dit ligt nu ook weer stil door de tweede lockdown. Na de heropening van de scholen wordt gekeken hoe dit verder gestalte zal krijgen.

Activiteit met de klas na heropening van de scholen
We zijn het er allemaal over eens dat er na de heropening van de school een leuke activiteit georganiseerd moet worden om als groep weer even plezier te beleven. Gesproken is over bijvoorbeeld een ontbijt met de klas: het Welkom Terug Ontbijt.

Schoolapp
De nieuwe schoolapp en website zijn klaar, maar om verwarring te voorkomen is besloten de app en website na de lockdown te lanceren.