Nieuws

18 februari 2021

Week van de Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs en vindt plaats van 15 t/m 19 maart 2021. Deelnemende scholen, waaronder de Pijler, geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. 

Week van de Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels is een goed begin

De week van de Lentekriebels is een leuke manier en een goed begin om schoolbreed aandacht te geven aan relationele en seksuele vorming.
Vaak vormt de Week van de Lentekriebels aanleiding om het hele schooljaar vaker thema's als 'Weerbaarheid', 'Lichaam en zelfbeeld' en 'Seks en de media' op de agenda te zetten.

Het helpt om uiteindelijk structureel aandacht te geven aan dit thema.   

 

Aandacht voor seksuele vorming op basisschool is juist nodig, waarom? 

Kinderen staan dan nog heel open voor normen en waarden. Seksualiteit is, zeker in de onderbouw, dan nog geen onderwerp waar schaamte omheen hangt en waar kinderen vragen over hebben.

Door al op jonge leeftijd te starten raken leerlingen vertrouwd met het thema. 

Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie en vaardigheden mee waar ze later veel aan hebben:

  • Ze durven eerder vragen te stellen over seksualiteit.
  • Ze ontwikkelen normen en waarden.
  • Ze worden weerbaarder.
  • Ze leren respectvol met elkaar om te gaan.

In het kort de invulling van de week:

Bij de Pijler geven de leerkrachten in groep 1 t/m 8 elke dag minimaal een les over relaties en seksualiteit. Hiervoor wordt het lespakket Kriebels in je buik gebruikt.