Nieuws

14 november 2019

Wijkraad Kop van Zuid

De wijk Kop van Zuid Entrepot bestaat uit vijf vertegenwoordigers uit de wijk. De wijkraadsleden zijn de oren en de ogen van de wijk en behartigen de belangen van bewoners en ondernemers.

Wijkraad Kop van Zuid
De wijkraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college.
 
Elke maand is er een openbare vergadering.
Op dinsdag 19 november 2019 in hotel Pincoffs worden diverse bewonersinitiatieven besproken. Daarnaast staan ook verkeersveiligheid, parkeren en het Driewijkenfeest op de agenda. 
 
Via de onderstaande link vindt u meer informatie:
 
 
U bent van harte welkom de de wijkraadsvergadering in Hotel Pincoffs!