De Pijler Sponsorloop, iedereen zet zich in voor het Sophia Kinderziekenhuis.

Betrokken ouders zijn waardevol

Het is heel belangrijk voor de inzet, de motivatie en het welbevinden van het kind dat ouders echt betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Een kind dat zich gewaardeerd voelt, en oprechte belangstelling krijgt, zal zich thuis én op school prettiger voelen. Dit heeft naar onze overtuiging beslist een positieve invloed op de prestaties. Wij stellen uw betrokkenheid dan ook zeer op prijs. Voor schooltijd mag u vooral met uw kind mee naar de groep. De kinderen zullen u graag laten zien wat ze gedaan en gemaakt hebben. Als u een gesprek wilt met de leerkracht over de ontwikkelingen van uw kind, is dit altijd mogelijk. U kunt hiervoor een afspraak met hem/haar na schooltijd maken.

Hulp bij activiteiten

Helpen bij activiteiten op school, is een goede en leuke manier om uw betrokkenheid te tonen. Vanuit onze pijler betrokkenheid verwachten wij van alle ouders een bepaalde mate van hulp en ondersteuning. Dit kan bestaan uit:

-  Hulp in de klassen;
-  Begeleiden tijdens uitstapjes;
-  Helpen bij eenmalige activiteiten zoals een sportdag of een sponsorloop.

U bent een onmisbare schakel in het moderne onderwijs. Zonder uw inzet kunnen een aantal activiteiten gewoon niet georganiseerd worden. Als u denkt ons op de een of andere manier te kunnen helpen, neemt u dan contact op met de groepsleerkracht van uw kind of met een van de leden van de Ouder- of Medezeggenschapsraad.