Ouderbijdrage Schoolfonds

Het basisonderwijs is in principe gratis. Toch vraagt iedere school een ouderbijdrage voor het schoolfonds. Dit is een vrijwillige maar niet vrijblijvende bijdrage, die wordt beheerd door de Ouderraad van de school. Van dit geld worden de festiviteiten betaald die voor uw kinderen worden georganiseerd, zoals de 5 december cadeautjes voor de groepen 1 t/m 4, de schoolreis, de vieringen en sportdag.
Het schoolfonds is voor volgend schooljaar vastgesteld op € 60, - . Leerlingen die vanaf januari instromen betalen minder. Zij krijgen een korting van € 7,50 per maand met een maximale korting van € 30,-.

 

De Sinterklaas surprise die de kinderen voor elkaar maken vanaf groep 5 wordt niet uit het schoolfonds vergoed (± € 5, -). Ook de werkweek wordt hier niet door betaald.

 

Via Wis Collect ontvangt u per mail een betaallink. Indien u niet kunt of wilt betalen, dan kunt u dat tot
1 oktober aangeven. Maak het niet kunnen betalen bespreekbaar op school, dan zoeken wij een oplossing. Indien u niet wilt betalen, betekent dit dat uw kind niet kan deelnemen aan de door de school georganiseerde activiteiten.

 

Het schoolfonds kan ineens of in twee termijnen worden betaald en kan eventueel contant worden voldaan op school. Onze voorkeur voor betaling gaat uit naar het overmaken van het bedrag van € 60,- op rekening: NL88 RABO 0119 5188 64 t.n.v. Stichting BOOR inzake OBS de Pijler.

Vermeld: schoolfonds + voor- en achternaam van het kind.