Ouderbijdrage Schoolfonds

Het basisonderwijs is in principe gratis. Toch vraagt iedere school een ouderbijdrage voor het schoolfonds. Dit is een vrijwillige bijdrage die wordt beheerd door de OR van de school.
Dit geld wordt gebruikt om de festiviteiten, die voor uw kinderen worden georganiseerd, te betalen, zoals de sinterklaascadeautjes (de groepen 1-4 ontvangen een cadeautje, de leerkrachten van de groepen 5-8 schaffen een groepscadeau aan), de schoolreis, de vieringen, projectavond en de sportdag.

De bijdrage aan het schoolfonds is vastgesteld op €60,-.
Leerlingen die vanaf januari instromen betalen minder. Zij krijgen een korting per maand met een maximale korting van €30,-.
De sinterklaassurprise die de kinderen voor elkaar maken vanaf groep 5 en de werkweek van groep 8 worden niet uit het schoolfonds vergoed.


We doen een dringend beroep op ouders om deze bijdrage te betalen, zodat er weer een onvergetelijk schooljaar gerealiseerd kan worden voor alle kinderen.

Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders een digitale factuur via WIS Collect. Het geld wordt dan gestort op rekening NL88 RABO 0119 5188 64 t.n.v. Stichting BOOR inzake OBS de Pijler.
De bijdrage aan het schoolfonds kan in één of in twee termijnen worden betaald. 

Indien u niet kunt betalen, bespreek dit op tijd met de directie dan zoeken we samen een oplossing.
U mag zeker ook meer betalen, graag zelfs, uw geld komt de kinderen ten goede en wordt goed besteed!