Overblijf

Alle kinderen kunnen op school overblijven. Juf Paula organiseert dit samen met een groot aantal vrijwillige overblijfouders. Ieder schooljaar volgen zij hiervoor een speciale cursus.
De overblijfouders ontvangen een vergoeding van € 10, - per keer dat zij de overblijf regelen.


Wilt u kennismaken met de overblijfouders? U mag best eens binnenlopen tijdens het overblijven.
Zij zullen ook op de algemene informatieavond aanwezig zijn om zich aan u voor te stellen.


Uw kind neemt zelf brood, drinken en fruit mee. Blikjes frisdrank, chips en snoep zijn niet toegestaan.
De overblijfouders stimuleren de kinderen hun boterhammen op te eten, maar zij zullen dit echter niet verplichten. Het kan dus voorkomen dat uw kind niet alles heeft opgegeten.


Groep              Overblijftijd                Overblijfdagen

Grote Pijler          12.00 - 13.00                    maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Kleine Pijler         12.15 - 13.15                    maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag


Betaling

Kinderen die regelmatig overblijven kunnen gebruikmaken van twee mogelijkheden. U kunt kiezen voor het betalen van een vast bedrag per kind per jaar. Maar u kunt ook gebruikmaken van een strippenkaart waarmee uw kind 14 keer kan overblijven. Als uw kind maar heel af en toe overblijft, kan dat voor € 2,- per keer. Zijn er meer dan twee kinderen in het gezin die gebruikmaken van de overblijf? Dan is er korting!

 

Kosten overblijf

Jaarbetaling    groep 1 t/m 8             € 180

Jaarbetaling    vanaf derde kind      € 90

Strippenkaart  14 x overblijven       € 20

Incidenteel      1 x overblijven            € 2


Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief met uitleg over de overblijfregeling bij de Pijler en hoe u uw kind hiervoor kunt aanmelden.

Het jaarbedrag kunt u in één keer of in twee termijnen (oktober en januari) voldoen.
Wilt u gebruikmaken van de overblijf, maar zijn de kosten een probleem? Komt u dan gerust langs op school en maak dit bespreekbaar.

Ouders van leerlingen die later in het schooljaar starten ontvangen een brief met aangepast bedrag, berekend aan de hand van de startdatum van het overblijven. Van te voren aanmelden kan via een mail naar braijer@obsdepijler.nl.

De betaling ontvangen wij bij voorkeur via handmatige overboeking op IBAN rekening:
NL61 INGB 0006 0657 87 op naam van Schoolbudget De Pijler Rotterdam.
Vermeld: overblijf + voor- en achternaam van het kind.

Vanaf 08-02-2021 draait de school een continurooster (eerder dit schooljaar is dat ook al eens gebeurd). Omdat leerlingen verplicht overblijven, betalen ouders momenteel geen kosten voor het overblijven. Reeds betaalde bedragen voor het overblijven worden aan het einde van het schooljaar verrekend met de dagen dat er geen betaald overblijf heeft plaatsgevonden.

 

Regels

Ook voor het overblijven gelden duidelijke regels. Kinderen die de regels met regelmaat overtreden, krijgen een brief mee naar huis waarin u over dit gedrag wordt geïnformeerd. Als het negatief gedrag langere tijd aanhoudt, willen wij u persoonlijk spreken en kan de leerling (tijdelijk) worden geschorst.

 

Handboek Overblijven

Wilt u meer informatie over de wijze waarop het overblijven op de Pijler is georganiseerd?
Bekijk het Handboek Overblijven.