Uw kind aanmelden

U kunt uw kind aanmelden bij de Pijler vanaf 2 jaar. U kunt hiervoor het aanmeldformulier 'nieuwe leerling groep 1' gebruiken. Eenmaal ingevuld kunt u het aanmeldformulier mailen naar braijer@obsdepijler.nl of inleveren bij de directie op één van de locaties. Mailen heeft onze voorkeur.

* Tweelingen worden in principe niet bij elkaar in de klas geplaatst. 

Aanmelden zij-instromers

Indien een kind reeds onderwijs volgt en wenst in te stromen bij de Pijler, dient u contact op te nemen met de intern begeleider (IB-er) van het betreffende leerjaar. Voor de groepen 1,2 &3 is dit Anne Ross, aross@obsdepijler.nl , voor de groepen 4&5 is dit Corinne Sierink, csierink@obsdepijler.nl en voor de groepen 5 t/m 8 is dit Anneke de Kruyk, adekruyk@obsdepijler.nl . Tevens dient u de huidige school op de hoogte te brengen, zodat wij ons kunnen laten informeren over de ontwikkeling van uw kind. Vervolgens bepaalt directie samen met IB of er tot inschrijving en plaatsing wordt overgegaan.

Informatieochtenden

I.v.m. het beleid rondom het coronavirus, komen alle ouderinformatieochtenden vooralsnog te vervallen.

Virtual tour

Klik hier voor een virituele rondleiding door de twee locaties van de Pijler.

 

Wachtlijst

Onze school heeft ieder jaar meer aanmeldingen dan plaatsen. Om deze reden hanteren wij een wachtlijst. Hierbij gelden de volgende regels:

  • kinderen met een broer of zus op school hebben altijd een plek, mits ze op tijd worden aangemeld (voor 1 maart);
  • kinderen die wonen binnen de driehoek Laan op Zuid, Rosestraat en Stieltjesstraat krijgen voorrang bij plaatsing, gevolgd door kinderen die wonen op de Wilhelminapier en het Noordereiland;
  • voor de overige plaatsen maken wij gebruik van loting.