Uw kind aanmelden

U kunt uw kind aanmelden op de Pijler vanaf 2 jaar. U kunt hiervoor het aanmeldformulier 'nieuwe leerling groep 1' gebruiken. Eenmaal ingevuld kunt u het aanmeldformulier mailen naar aanmelding@obsdepijler.nl of inleveren bij de directie op één van de locaties.

 

Aanmelden zij-instromers

Indien een kind reeds onderwijs volgt en wenst in te stromen op de Pijler, dient u contact op te nemen met de intern begeleider (IB-er) van het betreffende leerjaar. Tevens dient u de huidige school op de hoogte te brengen, zodat wij ons kunnen laten informeren over de ontwikkeling van uw kind. Vervolgens bepaalt directie samen met IB of er tot inschrijving en plaatsing wordt overgegaan.

Informatieochtenden

Een aantal keer per jaar organiseren wij een informatieochtend waar belangstellende ouders informatie en uitleg krijgen over onze manier van werken. U krijgt vanzelfsprekend ook een rondleiding door de school. Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden via aanmelding@obsdepijler.nl.
De informatieochtenden zijn dit jaar gepland op woensdag- of vrijdagochtend van 09:00 - 10:30 uur op de volgende data:

 

11-09-2020

07-10-2020

13-11-2020

09-12-2020

22-01-2021

17-02-2021

26-03-2021

21-04-2021

04-06-2021

 

Wachtlijst

Onze school heeft ieder jaar meer aanmeldingen dan plaatsen. Om deze reden hanteren wij een wachtlijst. Hierbij gelden de volgende regels:

  • kinderen met een broer of zus op school hebben altijd een plek, mits ze op tijd worden aangemeld (voor 1 maart);
  • kinderen die wonen binnen de driehoek Laan op Zuid, Rosestraat en Stieltjesstraat krijgen voorrang bij plaatsing, gevolgd door kinderen die wonen op de Wilhelminapier en het Noordereiland;
  • voor de overige plaatsen maken wij gebruik van loting.