Maak kennis met het team van de Pijler

 

 

Directeur                                                


Peter van der Waal

pvanderwaal@obsdepijler.nl

Adjunct-directeur / locatieleider KP
(dependance)


Yvette Klein

yklein@obsdepijler.nl

 

Groep 1-2

Papegaaien

Juf Miriam

mmunters@@obsdepijler.nl

Panda's


Juf Wilma

wvandervaart@obsdepijler.nl


Juf Esma
esahin@obsdepijler.nl

 


Juf Berni

bvandenheuvel@obsdepijler.nl

Parkieten


Juf Annamarie

avandervelden@obsdepijler.nl

Juf Berni

bvandenheuvel@obsdepijler.nl

Pony's


Juf Debora

dmeijer@obsdepijler.nl


Juf Monica
mdevries@obsdepijler.nl

 

 

Pauwen


Juf Nicole

nbrinkman@obsdepijler.nl

Poezen


Juf Annemarie

avanheeswijk@@obsdepijler.nl

 


Juf Petra

plookermans@obsdepijler.nl

 

Puppy's


Juf Janneke

jwiggers@obsdepijler.nl

 

Groep 3

   

Patrijzen

Juf Annemarie
aelsenaar@obsdepijler.nl

 


Juf Satti

sjmil@obsdepijler.nl

Paarden


Juf Nathalie

nbekkers@obsdepijler.nl


Juf Satti

sjmil@obsdepijler.nl

 

Potvissen
Juf Amber

athomasson@obsdepijler.nl
   

Onderwijsassistent gr. 1-2, 3 

en ouderconsulent

 

Juf Menhel
mhebeb@obsdepijler.nl

 

 

Groep 4

Panters

 


Juf Ellen

everstegen@obsdepijler.nl


Juf Nelly

nhazewindus@obsdepijler.nl

Paradijsvogels


Juf Ineke

ischipper@obsdepijler.nl

Pika's

 

 


Juf Conny

chillebrand@obsdepijler.nl

Groep 5

 

 

Pimpelmezen


Juf Selma

sbierman@obsdepijler.nl

Pelikanen


Juf Tirza

tbrouwer@obsdepijler.nl


Juf Fatima

famrani@obsdepijler.nl

 

Piranha's 


Meester Jos

jverouden@obsdepijler.nl

 


Juf Jolijn

jgijsbers@obsdepijler.nl

 

Onderwijsassistent gr. 3-4-5 

Juf Özlem
obilge@obsdepijler.nl

Groep 6

   

Pekari's

 

 

Juf Petra
pmengels@obsdepijler.nl

 

Juf Jessica
jgroeneveld@obsdepijler.nl

 

Pinguïns

 


Juf Esther

e.vanderheijden@obsdepijler.nl

Passiebloemvlinders

 


Juf Funda

fkose@obsdepijler.nl

 


Juf Stephanie

smijdam@obsdepijler.nl

Groep 7

Prairiehonden

 


Meester Roy

rverloop@obsdepijler.nl

Poolvossen


Meester Muhammet

mduyar@obsdepijler.nl

Pythons


Juf Judith

jwever@obsdepijler.nl


Juf Stephanie

smijdam@obsdepijler.nl

Groep 8

Padden

 

Meester Mark

mjansen@obsdepijler.nl

 

Poema's


Juf Karin

kportzgen@obsdepijler.nl

 


Juf Sharon

stomasic@obsdepijler.nl

 

Pijlstaartroggen

 


Juf Sharon

stomasic@obsdepijler.nl

 


Juf Astrid

ahofland@obsdepijler.nl

Onderwijsondersteuner
gr. 5 t/m 8 


Juf Judith

jsparenburg@obsdepijler.nl

 

Overige functies

 

 

Vakleerkracht Gymnastiek en Rots en Water

Jolijn Schop

jgijsbers@obsdepijler.nl

 

 

Vakleerkracht Gymnastiek (vervangt Jolijn i.v.m. ziekte)

 

Ivo Toorn

itoorn@obsdepijler.nl

 

Vakleerkracht Gymnastiek

 

Arno van den Barselaar
avandenbarselaar@obsdepijler.nl

 

Leerkracht BAPO en- CV- dagen

 


Nelly Sijbrands

nhazewindus@obsdepijler.nl

 

 

ICT coördinator

 

Juf Stephanie
smijdam@obsdepijler.nl

 

Bouwcoördinator gr. 1-2

 

 


 

Miriam Munters

mmunters@obsdepijler.nl

 

Bouwcoördinator gr. 3-4

 

 

Nathalie Bekkers
nbekkers@obsdepijler.nl
 

Bouwcoördinator gr. 5-6

Petra Mengels

pmengels@obsdepijler.nl

 

Bouwcoördinator gr. 7-8

 

Kelly Haring

kharing@obsdepijler.nl

 

 

Intern begeleider gr. 1-3Anne Ross

aross@obsdepijler.nl

 

Intern begeleider gr. 4-5

 

Corinne Sierink

csierink@obsdepijler.nl

 

 

Intern begeleider gr. 6-8

Specialist gedrag

Anneke de Kruyk

adekruyk@obsdepijler.nl

 

Specialist taal en lezen

Kelly Haring
kharing@obsdepijler.nl

 

Specialist meerbegaafdheid en leerkracht plusklas


Regina Smit
rijsselstijn@obsdepijler.nl

Specialist meerbegaafdheid

Judith de Vos Wever

jwever@obsdepijler.nl

 

 

Schoolmaatschappelijk werker

Birgül Atas
birgul.atas@smwr-rijnmond.nl 

 

Admin. / directie-ondersteuner

 

Brenda Raijer

braijer@obsdepijler.nl

 

Conciërge GP en overblijfcoördinator

 

Paula Soekhai
psoekhai@obsdepijler.nl

 

Conciërge KP en onderwijsassistent

 

Soenita Soekaloe

ssoekaloe@obsdepijler.nl