Maak kennis met het team van de Pijler

 

 

Directeur                                                

Harry Reitsma

hreitsma@obsdepijler.nl

 

Adjunct-directeur / locatieleider KP a.i.
(dependance)

 

 

Adjunct-directeur / locatieleider KP
(dependance)

(Momenteel met ziekteverlof, mail wordt niet beantwoord)

Irma de Carpentier

idecarpentier@obsdepijler.nl

Yvette Klein

yklein@obsdepijler.nl

Groep 1-2

Papegaaien

Juf Miriam

mmunters@@obsdepijler.nl

Panda's

Juf Wilma
wvandervaart@obsdepijler.nl

Juf Fatima
famrani@obsdepijler.nl

 

Parkieten

Juf Femke
f.tibout@obsdepijler.nl

Pony's

Juf Debora
dmeijer@obsdepijler.nl

Juf Monica
mdevries@obsdepijler.nl

 

 

Pauwen

Juf Nicole
nbrinkman@obsdepijler.nl

Poezen

Juf Annemarie
avanheeswijk@@obsdepijler.nl

 


Juf Petra

plookermans@obsdepijler.nl

 

Puppy's


Juf Janneke

jwiggers@obsdepijler.nl

 

Groep 3

   

Patrijzen

Juf Esma
esahin@obsdepijler.nl

 


Juf Nicole

nvandenberg@obsdepijler.nl

Paarden

 

Juf Nathalie
nbekkers@obsdepijler.nl

Juf Nelly
nhazewindus@obsdepijler.nl

 

PotvissenJuf Amber
athomasson@obsdepijler.nl
   

Onderwijsassistent gr. 1-2, 3 

en ouderconsulent

 

Juf Menhel
mhebeb@obsdepijler.nl

 

 

Groep 4

Panters

 

Juf Ellen
everstegen@obsdepijler.nl

Paradijsvogels

Juf Ineke
ischipper@obsdepijler.nl

Pika's

 

 


 
Juf Margo
mdurinck@obsdepijler.nl

Groep 5

 

 

Pimpelmezen

Juf Selma
sbierman@obsdepijler.nl

Passiebloemvlinders


Juf Funda

fkose@obsdepijler.nl

 

Piranha's 

Meester Jos
jverouden@obsdepijler.nl

 

 

 

Groep 6

   

Pekari's

 

 

Juf Petra
pmengels@obsdepijler.nl

 

Juf Jessica
jgroeneveld@obsdepijler.nl

 

Pinguïns

 


Juf Esther

e.vanderheijden@obsdepijler.nl

Pelikanen

 


Juf Stephanie

smijdam@obsdepijler.nl

 


Juf Tirza

tbrouwer@obsdepijler.nl

Groep 7

Prairiehonden

 


Meester Roy

rverloop@obsdepijler.nl

Poolvossen

Juf Annemarie
aelsenaar@obsdepijler.nl

Pythons

Juf Judith
jwever@obsdepijler.nl

Juf Stephanie
smijdam@obsdepijler.nl

Groep 8

Padden

 

Mark Jansen

mjansen@obsdepijler.nl

 

Juf Astrid
ahofland@obsdepijler.nl

Juf Sharon
stomasic@obsdepijler.nl

Poema's


 

Juf Karin
kportzgen@obsdepijler.nl

 

Pijlstaartroggen

 

Juf Kelly
kharing@obsdepijler.nl

 

   

 

Overige functies

 

 

Vakleerkracht Gymnastiek en Rots en Water

Jolijn Schop

jgijsbers@obsdepijler.nl

 

 

Vakleerkracht Gymnastiek (vervangt Jolijn i.v.m. ziekte)

 

Mark Jansen

mjansen@obsdepijler.nl

 

Vakleerkracht Gymnastiek

 

Arno van den Barselaar
avandenbarselaar@obsdepijler.nl

 

Leerkracht BAPO en- CV- dagen

 


Nelly Sijbrands

nhazewindus@obsdepijler.nl

 

 

ICT coördinator

 

Juf Stephanie
smijdam@obsdepijler.nl

 

Bouwcoördinator gr. 1-2 (ad interim)

 

 


 

Miriam Munters

mmunters@obsdepijler.nl

 

Bouwcoördinator gr. 3-4 (ad interim)

 

 

Nathalie Bekkers
nbekkers@obsdepijler.nl
 

Bouwcoördinator gr. 5-6

Petra Mengels

pmengels@obsdepijler.nl

 

Bouwcoördinator gr. 7-8 (ad interim)

 

Kelly Haring

kharing@obsdepijler.nl

 

 

Intern begeleider gr. 1-3Anne Ross

aross@obsdepijler.nl

 

Intern begeleider gr. 4-5

 

Corinne Sierink

csierink@obsdepijler.nl

 

 

Intern begeleider gr. 6-8

Specialist gedrag

Anneke de Kruyk

adekruyk@obsdepijler.nl

 

Specialist taal en lezen

Kelly Haring
kharing@obsdepijler.nl

 

Specialist meerbegaafdheid en leerkracht plusklas


Regina Smit
rijsselstijn@obsdepijler.nl

Specialist meerbegaafdheid

Judith de Vos Wever

jwever@obsdepijler.nl

 

 

Schoolmaatschappelijk werker


 
Birgül Atas
birgul.atas@smwr-rijnmond.nl 

 

Admin. / directie-ondersteuner

 

Brenda Raijer

braijer@obsdepijler.nl

 

Conciërge GP en overblijfcoördinator

 

Paula Soekhai

 

Conciërge KP (dependance)

 

Juf Soenita